حسابگران تابع

ارائه فاکتورهای رسمی مورد تایید ادارات دارایی ، ثبت در سامانه معاملات فصلی ، ارائه اظهار نامه های مالیاتی، ثبت مراودات مالی در سامانه صیاد .

فروش فاکتور رسمی

 

شعبه شخصیت

شعبه شخصیت حقوقی مرجع ثبت شرکت‌ها

مرجع ثبت شرکت‌

شخصیت حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکت‌ها

شخصیت حقوقی

 

شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت 
_

ما خلاق هستیم

فاکتور رسمی چیست و چه مشخصاتی دارد؟

هر سندی که دارای مهر و امضاء باشد و به عنوان فاکتور در یک معامله، از طرف فروشنده به خریدار تحویل داده شود را ” فاکتور رسمی “ گویند؛ حال اگر این فاکتورها به وسیله یکی از طرفین به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، رسمی است و برای طرفین می تواند ایجاد حق نماید. (در واقع فاکتور رسمی، فاکتوری است که تائیدیه سازمان امور مالیاتی را دارد).

امروزه با مکانیزه شدن امور مالی و حسابداری در کسب و کارها، خیلی از مشاغل برای صدور فاکتور از نرم افزارهای حسابداری استفاده می کنند. به این ترتیب کسب و کارها قادرند به صورت خودکار فاکتورهای دلخواه خود را به شکلهای مختلف در قالب پیش فاکتور، فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی، فاکتور مازاد رسمی، فاکتور فروشگاهی، فاکتور شخصی و… صادر و چاپ نمایند.

_

خدمات ما

_

مشخصات اصلی فاکتور رسمی و یا صورت حساب فروش کالا و خدمات:

استفاده از دفاتر سال های قبل

مدل کاغذ می تواند به دلخواه اشخاص حقیقی و حقوقی، کاغذ تحریر 80 گرمی برای استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر 60 گرمی برای نوشتار دستی باشد.

ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی

مقدار نسخه یا برگ هم به انتخاب خود شخص است که می تواند دو برگی و یا سه برگی شود و علاوه بر این درباره اندازه کاغذ معمولا انتخاب اشخاص حقیقی .

عدم ثبت یک یا چند فعالیت

فاکتورهای خرید و فروش باید اطلاعات خریدار و فروشنده از قبیل کد اقتصادی، شناسه ملی/کد ملی، شماره ثبت، آدرس و کد پستی و دیگر مشخصات آنها را کامل داشته باشند.

ثبت نکردن فعالیت های مربوط

توضیح کالا و خدماتی که معامله شده با ذکر تعداد و قیمت واحد(فی) باید مشخص گردد، پس از آن اگر تخفیفی داده شده کسر شود

 

سفید ماندن تمام صفحات

شاخص مهم چاپ کردن فاکتور رسمی نوع چاپ شماره سریال آن بوده که باید به صورت چاپ افست یا ملخی به رنگ قرمز و کمی برجسته صورت گیرد .

مخدوش کردن مندرجات

امضاء و مهر برای هر فاکتور نیز لازم بوده و نباید خط خوردگی داشته باشند.

_

ویدئوی معرفی

_

خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات واحد مالی

_

فاکتور صوری و روش های کشف فاکتور صوری توسط سازمان امور مالیاتی:

 

_

۱-۲-۱- کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم
۲-۲-۱- پیگیری تسویه حساب با بدهکاران
۳-۲-۱- پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی
۴-۲-۱- همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی
۵-۲-۱- کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری
۶-۲-۱- پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی
۷-۲-۱- کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری
۸-۲-۱- کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها
۹-۲-۱- صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره
۱۰-۲-۱- کنترل گردش و مانده حسابها

فاکتور صوری یک ابزار غیر قانونی بوده که برای عملیات حساب سازی به کار می رود. متاسفانه بعضی از بنگاه های تجاری بدون توجه کردن به این نکته خطر ساز و مهم، اقدام به استفاده کردن از این ابزارها می نمایند. برای کشف آن سازمان امور مالیاتی کنترل های زیر را انجام می دهد:

۱- ارائه کننده کالا و خدمات را کنترل نموده تا متوجه شود که شرکت صوری نباشد.
۲- کنترل می کنند که فروشنده خدمات و کالا، از واحد تجاری منحل شده و یا غیرفعال فاکتور صادر نکرده و شناسه ملی خود را صحیح اعلام کرده باشد.
۳- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده
۴- کنترل فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدماتی که در فاکتور ذکر شده و متناسب بودن آنها با یکدیگر
۵- کنترل مستندهای حمل مثل بارنامه جاده ای، بیجک و…
۶- کنترل مستندات پرداخت مانند کپی چکهای بانکی، فیشهای واریزی و…

 
_

لیست وظایف

 

_

شرح وظایف مالی

_

خدمات

 

_
  •  وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزينه­هاي مستمر و غيرمستمر، صدور درخواست و وصول وجه اعتبارات مربوط به هزينه هاي دانشگاه طبق مقررات، ديون و ساير تعهدات دانشگاه بر طبق قوانين و مقررات مربوط
  •  تنظيم حساب درآمدها و هزينه­ها، محاسبات كل و اموال منقول و غير منقول دانشگاه و تهيه گزارش عمليات مالي براي مسئولين ذيربط
  •  نظارت بر كليه حساب­هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي طبق مقررات
  •  تنظيم ونگهداري دفاتر اعتبارات روزانه، كل و معين براي حساب­هاي مستقل بر حسب برنامه­ ها
  •  كنترل و رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه در چارچوب قوانين و مقررات
  •  رسيدگي به حساب­هاي بانكي دانشگاه و تهيه صورت مغايرت بانكي
  •  تأمين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس تخصيص اعتبارات و به ميزان درآمدهاي وصولي قابل مصرف
  • پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته و پرسنل قراردادي و سايرهزينه­ هاي دانشگاه طبق مقررات
306Kمشتریان راضی
750+پروژه
38جایزه
47Kفاکتور ها